Απολυμάνσεις - Απεντομώσεις - Μυοκτονίες

Η ΒΙΟ ΥΓΕΙΑ είναι από τις παλαιότερες εταιρίες απολυμάνσεων, απεντομώσεων και μυοκτονιών στη περιοχή της Θράκης.

Η ΒΙΟ ΥΓΕΙΑ Ε.Ε είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9000 και οι πελάτες της είναι από τις μεγαλύτερες και πιο αναγνωρίσιμες στην Περιοχή.


ΠΕΛΑΤΕΣ

ΔΗΜΟΙ, ΣΧΟΛΕΙΑ, ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΖΑΧ/ΚΗΣ, ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ, ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΣΑΛΑΤΑΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, CATERING


Η αμεσότητα εξυπηρέτησης και η αποτελεσματικότητα των εφαρμογών από τα συνεργεία απεντόμωσης, απολύμανσης, μυοκτονίας που διαθέτει, την έχουν καθιερώσει μέσα στις κορυφαίες εταιρείες απεντομώσεων, απολυμάνσεων στην ευρύτερη περιοχή.
Η Ιδιαιτερότητα της χαρακτηρίζεται από την υψηλή ποιότητα υπηρεσίας , την υπεύθυνη εξυπηρέτηση των πελατών που παρέχει και τις προσιτές τιμές .

Οι εφαρμογές της εταιρίας μας γίνονται με γνώμονα την εξυπηρέτηση του πελάτη, χρησιμοποιώντας πάντοτε εγκεκριμένες και πιστοποιημένες δραστικές ουσίες διασφαλίζοντας στο ακέραιο την παρουσία των ανθρώπων στο περιβάλλοντα χώρο.

Επίσης η εταιρεία μας πραγματοποιεί εφαρμογές, σύμφωνα με το σύστημα ποιότητας HACCP και ΙSΟ 22000 , σε βιομηχανίες παραγωγής και μεταποίησης τροφίμων, με πρόγραμμα εργασιών, φάκελο απολύμανσης, καταγραφή εφαρμογών και αποτελεσμάτων, επιστημονική επίβλεψη και υγειονομικές εκθέσεις.

HACCP σε Εργαστήρια Αρτοποιείας

Η εταιρία ΒΙΟ ΥΓΕΙΑ Ε.Ε. ιδρύθηκε το 2006 στην Κομοτηνή και παίζει από τότε πρωτεύοντα ρόλο στον ευαίσθητο τομέα της δημόσιας υγείας και κατ’επέκταση στον έλεγχο της ποιότητας των νερών και τροφίμων στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης προσφέροντας υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, περιβαλλοντικών ελέγχων και συμβουλευτικών υπηρεσιών.

περισσότερα

HACCP σε Εργαστήρια Ζαχαροπλαστικής

Η εταιρία ΒΙΟ ΥΓΕΙΑ Ε.Ε. ιδρύθηκε το 2006 στην Κομοτηνή και παίζει από τότε πρωτεύοντα ρόλο στον ευαίσθητο τομέα της δημόσιας υγείας και κατ’επέκταση στον έλεγχο της ποιότητας των νερών και τροφίμων στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης προσφέροντας υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, περιβαλλοντικών ελέγχων και συμβουλευτικών υπηρεσιών.

περισσότερα

ISO 22000 σε Εταιρίες Τροφίμων

Η εταιρία ΒΙΟ ΥΓΕΙΑ Ε.Ε. ιδρύθηκε το 2006 στην Κομοτηνή και παίζει από τότε πρωτεύοντα ρόλο στον ευαίσθητο τομέα της δημόσιας υγείας και κατ’επέκταση στον έλεγχο της ποιότητας των νερών και τροφίμων στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης προσφέροντας υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, περιβαλλοντικών ελέγχων και συμβουλευτικών υπηρεσιών.

περισσότερα

ISO 9000 σε Βιομηχανίες

Η εταιρία ΒΙΟ ΥΓΕΙΑ Ε.Ε. ιδρύθηκε το 2006 στην Κομοτηνή και παίζει από τότε πρωτεύοντα ρόλο στον ευαίσθητο τομέα της δημόσιας υγείας και κατ’επέκταση στον έλεγχο της ποιότητας των νερών και τροφίμων στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης προσφέροντας υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, περιβαλλοντικών ελέγχων και συμβουλευτικών υπηρεσιών.

περισσότερα