Αδρευτικών Γεωτρήσεων

ADREYSH

 

Το νερό αποτελεί το βασικότερο είδος διατροφής και
είναι απαραίτητο στη πρωτογενή παραγωγή
όπως η γεωργία και η κτηνοτροφία αλλά και
στην μεταποίηση όπως βιομηχανίες, βιοτεχνίες, εργαστήρια


Η ΒΙΟ ΥΓΕΙΑ κατανοώντας τις ανάγκες των επιχειρήσεων, των αγροτών αλλά και
πολλών φορέων δημοσίου όπως Ο.Τ.Α, , παρέχει μια πλήρη και ολοκληρωμένη σειρά αναλύσεων νερού, που περιλαμβάνει:

- Χημικές, μικροβιολογικές και τοξικές αναλύσεις σε υπόγεια, επιφανειακά και εμφιαλωμένα νερά
- Χημικές, μικροβιολογικές αναλύσεις σε αρδευτικές και υδρευτικές γεωτρήσεις
- Προσδιορισμός βαρέων μετάλλων σε νερά
- Προσδιορισμός υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων σε νερά
- Ανάλυση αποβλήτων
- Ανάλυση σε θαλασσινό νερό και νερό πισίνας