Απολυμάνσεις - Απεντομώσεις - Μυοκτονίες

Η ΒΙΟ ΥΓΕΙΑ είναι από τις παλαιότερες εταιρίες απολυμάνσεων, απεντομώσεων και μυοκτονιών στη περιοχή της Θράκης.

Η ΒΙΟ ΥΓΕΙΑ Ε.Ε είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9000 και οι πελάτες της είναι από τις μεγαλύτερες και πιο αναγνωρίσιμες στην Περιοχή.


ΠΕΛΑΤΕΣ

ΔΗΜΟΙ, ΣΧΟΛΕΙΑ, ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΖΑΧ/ΚΗΣ, ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ, ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΣΑΛΑΤΑΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, CATERING


Η αμεσότητα εξυπηρέτησης και η αποτελεσματικότητα των εφαρμογών από τα συνεργεία απεντόμωσης, απολύμανσης, μυοκτονίας που διαθέτει, την έχουν καθιερώσει μέσα στις κορυφαίες εταιρείες απεντομώσεων, απολυμάνσεων στην ευρύτερη περιοχή.
Η Ιδιαιτερότητα της χαρακτηρίζεται από την υψηλή ποιότητα υπηρεσίας , την υπεύθυνη εξυπηρέτηση των πελατών που παρέχει και τις προσιτές τιμές .

Οι εφαρμογές της εταιρίας μας γίνονται με γνώμονα την εξυπηρέτηση του πελάτη, χρησιμοποιώντας πάντοτε εγκεκριμένες και πιστοποιημένες δραστικές ουσίες διασφαλίζοντας στο ακέραιο την παρουσία των ανθρώπων στο περιβάλλοντα χώρο.

Επίσης η εταιρεία μας πραγματοποιεί εφαρμογές, σύμφωνα με το σύστημα ποιότητας HACCP και ΙSΟ 22000 , σε βιομηχανίες παραγωγής και μεταποίησης τροφίμων, με πρόγραμμα εργασιών, φάκελο απολύμανσης, καταγραφή εφαρμογών και αποτελεσμάτων, επιστημονική επίβλεψη και υγειονομικές εκθέσεις.