ΝΟΜΟΘΕΣΙΕΣ

Η εταιρία ΒΙΟ ΥΓΕΙΑ Ε.Ε. ιδρύθηκε το 2006 στην Κομοτηνή και παίζει από τότε πρωτεύοντα ρόλο στον ευαίσθητο τομέα της δημόσιας υγείας και κατ’επέκταση στον έλεγχο της ποιότητας των νερών και τροφίμων στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης προσφέροντας υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, περιβαλλοντικών ελέγχων και συμβουλευτικών υπηρεσιών. Το εργαστήριο της επιχείρησης αποτελεί βασικό και αναπόσπαστο κομμάτι της ΒΙΟ ΥΓΕΙΑ , αφού προσφέρει μεγάλο εύρος φυσικοχημικών και μικροβιολογικών αναλύσεων σε νερά και τρόφιμα.

Οι νέες εγκαταστάσεις της εταιρίας στην Κομοτηνή, στο κέντρο της πόλης, έκτασης 85m², δίνουν τις δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης της εταιρίας στους κρίσιμους και ευαίσθητους τομείς της υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων και νερών.